Kernwaarden

Kernwaarden

Kwaliteit

Onze hulpverleners zijn deskundig en bevoegd om de handelingen te kunnen doen die nodig zijn om kwalitatief goede zorg te kunnen leveren. De neuzen van onze medewerkers staan dezelfde kant op, wat een goede onderlinge communicatie bevordert. Zo kunnen we samen werken aan het optimaal toepassen van onze vaardigheden, afgestemd op uw hulpvraag en behoefte.

Respect

In het leveren van goede zorg is het van belang de ander in zijn waarde te laten. Dit doen we door beleefd en zorgvuldig met elkaar om te gaan. Ook wanneer er een situatie ontstaat waarbij emoties oplopen, is het belangrijk om dit met respect uit te spreken naar elkaar.

Vertrouwen

Door het bieden van kwalitatieve zorg, elkaar met respect te behandelen en ruimte te hebben voor persoonlijke aandacht ontstaat vertrouwen. Een goede vertrouwensband creëert passende en persoonlijke zorg in uw omgeving en situatie.