Gemeente

Hoe vraag je zorg aan vanuit de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)?

 

Dit kan via twee manieren:

  • Spoedindicaties kunnen aangevraagd worden via de eigen huisarts. Deze moeten een melding doen via de gemeente.
  • Een gewone indicatie kan middels ondersteuning van maatschappelijk werk of middels eigen initiatief via de website van de gemeente Zoetermeer. Daar moet de cliënt een digitale melding Wmo doen.

Binnen de Wmo kan de gemeente u helpen met (klik op het product voor meer informatie):

Deze opties lopen via de gemeente en worden digitaal aangevraagd.

Tijdens een bezoek aan de gemeente Zoetermeer wordt de melding aangenomen en wordt de cliënt toegewezen aan een Wmo-consulent. Deze zal een keukentafelgesprek met u aangaan om zo het netwerk en de mogelijkheden te onderzoeken.