Huishouding

Het kan zijn dat u door omstandigheden uw huishouden niet meer of nog gedeeltelijk zelfstandig kan doen. Dit kan zijn omdat u tijdelijk minder belast kan worden of voor langere tijd. Wij regelen de hulp die u nodig heeft, zodat u zo lang mogelijk in uw eigen huis kan blijven wonen. De huishoudelijke hulp houdt rekening met uw wensen en omstandigheden. De huishoudelijke hulp zal dicht bij de cliënt staan en draagt bij aan het opstellen van een zorgleefplan. Dit plan wordt uitgevoerd, geëvalueerd en bijgesteld wanneer dat nodig is.

 • HH1

De huishoudelijke hulp zal hulp verrichten in de woonomgeving van de cliënt volgens de indicatie en huishoudelijk werkplan. Dit houdt in:

 • Het schoonmaken van de woonomgeving.
 • Verzorgen van textiel (wassen en strijken).
 • Zorg voor de voeding voor de cliënt (voorbereiden, serveren, afwassen en opruimen).
 • De huishoudelijke hulp bespreekt met de cliënt de werkzaamheden.
 • De huishoudelijke hulp zal veranderingen in de leefsituatie van de cliënt signaleren en rapporteren. Ook zal overleg plaatsvinden met de leidinggevende en collega’s.
 • HH2

De huishoudelijke hulp zal de cliënt ondersteunen bij het realiseren van een optimaal basisniveau van functioneren en het realiseren van een optimale leefomgeving.

De hoofdtaken van de HH2:

 • Het ondersteunen van de cliënt bij activiteiten in de dagelijkse levensverrichtingen (ADL).
 • Het ondersteunen van de cliënt bij het wonen en een huishouden voeren.
 • Het ondersteunen van de cliënt bij eenvoudige praktische en emotionele problemen.
 • De huishoudelijke hulp werkt samen binnen een team.
 • Bouwt een relatie op met de cliënt en mantelzorg.
 • De huishoudelijke hulp werkt systematisch en resultaatgericht.
 • De huishoudelijke hulp werkt vakbekwaam.